Welkom bij Klankspoor

Ik ben diep geraakt door de wijze waarop dementie menselijke relaties verandert. Voor de getroffenen betekent het de aftakeling van hun identiteit. Voor de naaste familie en vrienden het ondergaan van een langdurig afscheid van hun dierbare. Dit is een groot verlies voor beide partijen: verlies in contact met een dierbare of geliefde, en verlies in contact met de buitenwereld. Zou het enigszins mogelijk zijn om dit verlies te verzachten?

Met Klankspoor hoop ik een middel te creëren dat het onderlinge contact tussen de familie / vrienden en de dementerende bevordert en versterkt. Ik maak daarbij gebruik van het effect dat geluiden kunnen teweegbrengen op het geheugen en het stimuleren van menselijk contact. Dat muziek kan worden ingezet als hulpmiddel voor mensen met dementie is de laatste tijd een veel besproken onderwerp. Het luisteren naar muziek kan het identiteitsgevoel van de dementerende versterken en verhoogt zo diens kwaliteit van leven. Klankspoor wil hier een aantal dimensies aan toevoegen door gebruik te maken van specifieke geluiden, die een persoonlijke betekenis hebben voor de patiënt, in combinatie met inzichten uit de wereld van de neurowetenschap. Met Klankspoor bied ik een sociaal hulpmiddel aan waarmee de familie en andere betrokkenen zo lang mogelijk in contact kunnen blijven met de dementerende.

"De relatie die ik met anderen heb, die bepaalt wie ik ben."
Daan Roosegaarde, 2013

Dit hulpmiddel blijkt uniek te zijn: er is voor zover ik weet niemand anders die dit op een vergelijkbare manier doet. Vanaf januari 2014 ben ik begonnen met een pilot project in een verzorgingstehuis in Amsterdam-Oost. Hiermee kan ik de effectiviteit en de haalbaarheid van mijn ideeën in de praktijk toetsen. Op deze site leest u meer over mijn werkwijze, de voortgang van het pilot project en mijn toekomstvisie.

Wellicht heeft u vragen of suggesties? Misschien wilt u mij ondersteunen? Of ziet u andere mogelijkheden om met mij samen te werken aan dit innovatieve project? Ik nodig u graag uit om contact met mij op te nemen via de link bovenaan deze pagina.

Hieronder ziet u een filmfragment opgenomen in het Flevohuis te Amsterdam. Het fragment geeft u een beeld van het effect dat de combinatie van aansprekende muziek, biografische geluiden en herkenbare vertellingen kan hebben op een dementerende persoon.

Rond de 26 seconden ziet u deze mevrouw sterk reageren op het geluid van spreeuwen. Dit geluid is opgenomen met binaural microfoons wat het levendig effect vergroot. Deze afwisseling in geluidsoorten voegt een extra dynamiek toe aan de Klankspoor aanpak.